Copyright (c)2004-2014  XX企业的网站
沪ICP备XXXXXXXX号 All Rights Reserved

硫酸钙晶须

硫酸钙晶须(CSW)产品主要性能技术指标


         湖南省质量技术监督局发布的湖南省地方标准DB43/T  1155—2016(2016-02-26发布2016-05-01实施),硫酸钙晶须按用途分为以下四类:

         a)  无水不溶硫酸钙晶须,主要用作塑胶原料、橡胶原料、复合原料、红外线反射材料、包覆电线 的高绝缘材料等 ,标记为:CSW—O;

         b)  半水硫酸钙晶须,主要用作摩擦材料、建筑材料、阻燃材料等,标记为CSW—1/2;

         c)二水硫酸钙晶须,主要用作造纸、环保、涂料、隔音、隔热材料等 ,标记为:CSW—2;

         d)  改性无水硫酸钙晶须,标记为:G—CSW—O。